HOT in Abdij van Berne

HOT

01 Oct 2017 Heeswijk

Details

Time : 16 uur

Het Orgel Trio speelt een concert in de bijzonder abdijkerk van Berne te Heeswijk-Dinther. Beide orgels aldaar worden gebruikt tijdens dit jazz/improvisatie concert, waarbij de ruimte optimaal zal worden benut. HOT speelt uiteraard een aantal stukken van hun succesvolle CD “Bird & Beyond”, maar ook splinter nieuwe composities zullen te horen zijn.
Steven Kamperman, alt klarinet
Berry van Berkum, orgel
Dion Nijland, contrabas
Voor meer info en luister fragmenten:
www.hetorgeltrio.nl