Nieuwe Markus Passie Renata Barnard/Berry van Berkum

Paulien v/d Werf Ko Zwanenburg/Irene Kok

14 Apr 2017 Utrecht

Details

Time : 19.30 uur

De nieuw gecomponeerde Markuspassie van Renata Barnard en Berry van Berkum (geschreven in 2016) wordt opnieuw uitgevoerd op Goede Vrijdag in de Nicolaïkerk te Utrecht.
In deze Passie is het verhaal van Markus hertaald door Barnhard en werd vorig jaar zeer goed ontvangen.
De muziek is open, minimalistisch en doet recht aan de ruime akoestiek van de middeleeuwse Nicolaikerk. Opvallend zijn de belangrijke rol van de cello en de vrouwelijke evangelist.
Bezetting :
Paulien v/d Werf evangelist
Henk Kraaijenveld Christus
Irene Kok cello
Nicolaïcantorij o.l.v.Ko Zwanenburg