Help , het orgel verzuipt!!!

De nieuwe kindervoorstelling van Berry van Berkum, Joost Langeveld en Jetty Podt (regie: Geert Niland) zal dit najaar te zien zijn:
zondag 20 september, Stevenskerk te Nijmegen
zondag 27 september, Walburgiskerk te Zutphen
zaterdag 24 oktober, St.Cathrien te Eindhoven
steeds in de middag.

Atelier te Tongeren(B):het orgel als swingende bigband door Berry van Berkum

Op 21 augustus 2009 zal Berry van Berkum een workshop verzorgen tijdens de 9de Vlaamse Orgeldagen te Tongeren (B). Jazz/blues op orgel kan dat eigenlijk wel? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft orgel t.a.v. de jazz?
De typische jazz/blues harmoniëen en de daarbij passende ritmiek zullen deze dag aan de orde komen.
Hopelijk swingt iedereen aan het eind van de workshop de kerk uit.
Voor meer info: