MusicMeeting for organ (2002)

De compositie MusicMeeting for organ is een werk voor orgel uit 2002 geschreven In opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (Amsterdam) voor de Stichting Internationale Orgeldagen Rijnstreek. De première vond plaats op 21 sept 2002 te Nijmegen. Thans is een herziene versie uit 2003 beschikbaar.

MusicMeeting is in een nieuwe druk verschenen bij Donemus een aldaar op aanvraag verkrijgbaar.