nieuwe muziek voor kinderen:musical Noach

Op teksten van Karel Deurlo schreef Berry van Berkum nieuwe muziek voor de musical Noach. De musical wordt uitgevoerd door een speciaal voor de gelegenheid samengesteld koor van kinderen uit Utrecht-Zuid o.l.v. Ko Zwanenburg. Uitvoeringen:
14, 15 (Marcuskerk) en 21 en 22 april (Nicolaïkerk) allen te Utrecht. (zat 19.30 uur en zondag 15.30 uur). Zie voor meer info www.musical-noach.nl