Compositie Project 2018 FPK , bezoek RMCA in Tervuren (B)

Als voor-studie ben ik in december 2017 samen met collega Toon Hagen afgereisd naar Ter Vuren ( vlakbij Brussel ).Wij hebben daar talloze opnames beluisterd uit het beroemde geluidsarchief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
We werden ontvangen door Rémy Jadinon (Research Assistant / Musicology Cultural anthropology and History
Culture & Society) van het Royal Museum for Central Africa. Het indrukwekkende koloniaal museum is al jaren gesloten echter het archief is op afspraak te bezoeken. We hebben daar allerlei tapes beluisterd (in te zien via DEKKOMMA) uit de 40/50 en 60-er jaren.
Het historisch geluids archief is zo veel omvattend dat een voor-selectie onontbeerlijk is.
Ik heb me proberen te beperken tot voornamelijk instrumentale / rituele muziek uit voormalig Congo.
Daar leven echter nog honderden verschillende volken met ieder hun eigen muziek cultuur. We hebben vooral geluisterd naar muziek van de Azande, Salampasu en de Bandundu.
Ook was er veel studie materiaal aanwezig die we uitgebreid konden inzien.(vooral studies naar polymetrische muziek). Ook is er veel percussie materiaal aanwezig.
Op dit moment luister ik nog verder naar de vele voorbeelden en verdiep me verder in de ritmische rijkdom van deze voornamelijk gebruiks muziek die gelukkig nog op tijd is vastgelegd op tape. Deze rijke muziek cultuur verdwijnt momenteel in hoog tempo en wordt verdrongen door de elektrische popmuziek die ook in Kongo snel terrein wint.
Mijn project wordt financieel ondersteund door een werkbijdrage van het Fonds voor de Podiumkunsten
te Den Haag. BvB