In 2010 is het 40 jaar geleden dat het Königorgel in Nijmegen na restauratie weer in gebruik is genomen.
Onder de titel “40 jaar König-orgel herrezen” vindt een verrassings concert plaats in de nieuwe concert serie van de Nijmeegse Orgelkring .
Aanvang: 20.30 uur
Uitvoerenden:
Berry van Berkum
Joost Langeveld
Jetty Podt
Programma zie www.nijmeegseorgelkring.nl

Leave a Reply