Berry van Berkum speelt met o.a. Andre Heuvelman in de Grote kerk te Rhenen op 12 november a.s..Een spectaculair programma met dubbelkorige muziek van Frescobaldi/Liszt tot en met minimal muziek van Bert Matter.
Aanvang 15.30 uur.

Op 27 november speelt van Berkum in de Jozefkerk te Haarlem een improvisatie concert samen met o.a. Gemma Coeberg.Aanvang 15 uur.